Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №145 Дніпровської міської ради

 

Фінансова діяльність

Інформація
 до фінансового звіту за 2022 рік (загальний фонд) по    ДНЗ № 145
     
     
КЕКВ показники касові видатки,грн.
2111   Заробітна плата 2782174,83
2120 Нарахування на оплату праці 642617,98
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 500,40
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,00
2230 Продукти харчування 125839,87
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 193161,30
2271   Оплата теплопостачання 45127,81
2272   Оплата водопостачання  та водовідведення 95253,34
2273   Оплата електроенергії 112420,29
2274   Оплата природного газу 0,00
2275   Оплата інших енергоносіїв 6386,41
2800 Інші поточні видатки 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,00
Всього 4003482,23
                                           КОШТОРИС 
                                           на 2022 рік

 

 

                                                                 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

   
 

Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118)

 

Затверджений у сумі:

П’ять мільйонів вісімсот шістдесят дві тисячі двісті три гривні 50 копійок

     

5 862 203,50 грн.

 

     

(сума словами і цифрами)

 

 

В. о. начальника управління освіти, заступник начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

         
     

Олена ЯКОВЕНКО

 
 

(підпис)

 

   
         
 

07  лютого 2022 р.

   
         
       

М.П

         
         

КОШТОРИС

на 2022 рік

40506248 : Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 145 Дніпровської міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Дніпро, Самарський район

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий (бюджет Дніпровської міської територіальної громади)

         

код   та   назва  відомчої  класифікації  видатків та кредитування бюджету 06 Відділ централізованої бухгалтерії Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради закладів освіти Самарського району

         

код  та назва програмної  класифікації  видатків  та  кредитування державного бюджету

         

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)* 0611010  : Надання дошкільної освіти)

 

       

(грн)

 

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Найменування

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

5 543 373,25

318 830,25

5 862 203,50

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

5 543 373,25

х

5 543 373,25

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

х

х

318 830,25

318 830,25

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х

318 830,25

318 830,25

(розписати за підгрупами)

 

х

 

 

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

 

 

(розписати за підгрупами)

 

х

 

 

інші надходження, у тому числі:

 

х

 

 

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

х

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

х

 

 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету,  класифікації  кредитування бюджету)

 

х

 

 

 

х

**

**

 

     

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ

х

5 543 373,25

318 830,25

5 862 203,50

КРЕДИТІВ - усього

 

 

 

 

Поточні видатки

2000

5 543 373,25

318 830,25

5 862 203,50

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

4 329 796,00

 

4 329 796,00

Оплата праці

2110

3 549 013,00

 

3 549 013,00

Заробітна плата

2111

3 549 013,00

 

3 549 013,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

 

 

 

Суддівська винагорода

2113

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

780 783,00

 

780 783,00

Використання товарів і послуг

2200

1 213 577,25

318 830,25

1 532 407,50

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

Продукти харчування

2230

578 105,25

318 830,25

896 935,50

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

 

 

Видатки на відрядження

2250

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

635 472,00

 

635 472,00

Оплата теплопостачання

2271

319 930,00

 

319 930,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

38 850,00

 

38 850,00

Оплата електроенергії

2273

269 330,00

 

269 330,00

Оплата природного газу

2274

0,00

 

0,00

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

7 362,00

 

7 362,00

Оплата енергосервісу

2276

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

 

 

Поточні трансферти

2600

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям

2630

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

 

Стипендії

2720

 

 

 

Інші виплати населенню

2730

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

 

 

 

Капітальні видатки

3000

 

 

 

Придбання основного капіталу

3100

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

 

 

 

Капітальні трансферти

3200

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

 

Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

 

Нерозподілені видатки

9000

 

 

 

         
         
         
         

Директор закладу        

 

 

Світлана СТОРЧІЄНКО

М.П.

 

(підпис)

   
         
         
         
         
         
         
         

Начальник відділу ЦБ при департаменті гуманітарної політики ДМР № 4 (закладів освіти Самарського району)

 

 

Тетяна ЗАЛЮБЧЕНКО

   

(підпис)

   
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ЗВІТ

КЗО «ДНЗ (ясла – садок) №145» ДМР

про надходження та використання бюджетних коштів,

благодійної допомоги за 2020 рік

 

 

Найменування послуг, робіт, товарів  отриманих за звітний період

За бюджетні кошти

товари отримані від батьків

кількість

ціна

сума

1

Продукти харчування дітей

633040,00

 

 

 

2

Теплопостачання

237375,00

 

 

 

3

Водопостачання і водовідведення

21656,00

 

 

 

4

Електроенергія

213926,00

 

 

 

5

Технічне обслуговування доочищення питної води

згідно договору ДГП ДМР

 

 

 

6

Вивезення побутових відходів

14750,00

 

 

 

7

Послуги дератизації, дезінфекції

згідно договору ДГП ДМР

 

 

 

8

Послуги з різних видів ремонту і  обслуговування водопроводу, каналізації, опалення

згідно договору ДГП ДМР

 

 

 

9

Лабораторні дослідження води, піску, повітря

згідно договору ДГП ДМР

 

 

 

10

Послуги підприємства «Безпечна інноваційна освіта»:

-        закупівля вогнегасників,

-        повірка вогнегасників,

-        установка протипожежних дверей в електрощитовій.

згідно договору

ДГП ДМР

4шт.

9шт.

1 шт.

 

 

 

11

Медикаменти та перев язувальні матеріали

-

 

 

 

12

Безконтактні термометри

2шт. * 600,00

1200,00

 

 

 

13

Рідке мило

згідно договору ДГП ДМР

 

 

 

14

Рідкі дезінфікуючі засоби

згідно договору ДГП ДМР

20 літрів

 

 

 

15

Дезінфікуючі засоби в таблетках, порошках

згідно договору ДГП ДМР

6 кг.

 

 

 

16

Туалетний папір

згідно договору ДГП ДМР

 120 шт.

 

 

 

17

Паперові рушники

згідно договору ДГП ДМР

20 шт.

 

 

 

18

Пакети для сміття

згідно договору ДГП ДМР

14 шт.

 

 

 

19

Канцелярські товари

-

 

 

 

20

Посуд

-

 

 

 

21

Постільна білизна

-

 

 

 

22

М який інвентар

-

 

 

 

23

Спортивне обладнання, інвентар

-         

 

 

 

24

Іграшки

-         

 

 

 

25

Порошок пральний

-         

 

 

 

26

Засоби прибирання

-

 

 

 

27

Капітальні ремонти

-         

 

 

 

28

Водонагрівач електричний 80 літрів

1 шт. – 2993,76

 

 

 

29

Машина пральна побутова на 7 кг.

1 шт. – 13425,00

 

 

 

30

Водонагрівач електричний «Atlantik» 80 літрів

 

1шт

2700,00

2700,00

31

Чашка 210 мл.

 

150 шт.

13,00

1950,00

32

Тарілка глибока

 

100 шт.

25,00

2500,00

33

Тарілка мілка

 

100 шт.

20,00

2000,00

34

Товари та послуги згідно щоквартальних звітів БК (додаються) благодійної допомоги в фонд дошкільного закладу,

на загальну суму

 

 

 

 

 

24195,00

 

Разом благодійна допомога батьків за 2020 рік (окрім іграшок, канцелярських товарів, мийних засобів, придбаних батьками на кожну групу)

 

 

 

 

33345,00

 

 

 

ЗВІТ

 

про надходження та використання благодійних батьківських внесків

на потреби дошкільного закладу №145 за жовтень - грудень 2020 року

 

залишок коштів з 3 кварталу:  250,80 грн.

надійшло у 4 кварталі :  7610,00 грн.

разом  за 4 квартал : 7860,80  грн.

 

Найменування товару, послуг

Всього

1

мийні засоби:

порошок пральний – 279,00

 

279,00  грн.

2

господарчі товари:

- цвяхи – 11,50

- шланг на пральню – 180,00

- запасні частини для ремонту водопроводу – 130,00

- цемент, щебінь для ремонту тротуару (біля центральної хвіртки)- 795,00

-   емаль, пензель для фарбування спортивного інвентаря (дуги, стійки) - 115,00

- термоусадка для ізоляції електропроводу – 12,00

- канат для господарської потреби – 135,00

- викрутка – 16,00

- пульт для телевізора (заміна) – 150,00

- свердло – 20,00

- свердло по бетону 2 шт. – 30,00

- стрижні запасні для клеєвого пістолета – 60,00

- стартери для ламп денного освітлення – 60,00

- тонер для картриджа  принтера – 180,00

- йорж для туалету загального користування – 38,00

- фарба аерозольна для фарбування декору в муз. залі на Нвоий рік  3шт. – 187,00

- шпагат для декору муз.зал на Новий рік  - 43,00

- вимикач – 50,00

- мітла для двору – 98,00

- кран супуліновий для заміни на батареї в музичній залі – 90,00

- лампочки  енергозберігаючі 2 шт. – 90,00

- дюбелі 20 шт. – 15,00

- саморізи 30шт. – 30.00

- стрічка декоративна для прикрашання муз.зали, коридорів до НР – 70,00

- земля для посадки кущів – 200,00

- запчастини для ремонту водонагрівача – 130,00

 

 

 

 

 

2872,50

3

канцтовари :

- папір офісний 5 упаковок – 1002,00

- папки для файлів, файли, клей, ножиці, папір для заміток – 159,00

- збірник «законодавчих актів для дошкільних закладів» - 370,00

- папір кольоровий для прикрашання музичної зали до Свята осені – 92,00

- посібники, таблиці для занять з  дітьми в методичний кабінет – 546,00

 

 

2169,00 грн.

4

послуги:

- поповнення рахунків інтернету (за 3 місяці, 3 комп ютера) – 227,00

- доставка паперових рушників – 50,00

- заправка картриджа принтера – 250,00

- підписка на журнал «Рятувальник», газету «Безпека Придніпров я» - 700,00

- доставка тримачів для антисептиків – 60,00

- відправлення матеріалів з лего конструювання новою поштою – 99,00

- прокат українських костюмів для презентації Дошкільного закладу 6 шт. * 100,00 – 600,00

- монтаж відеопрезентації закладу – 400,00

 

 

 

 

2386,00 грн.

 

 

 

Всього надійшло за 4 квартал : 7860,00 грн.

Витрачено у 4 кварталі : 7706,50 грн.

Залишок на 4 квартал: 151,30 грн.

 

Усі уточнені записи надходжень і витрат помісячно ведуться  у журналі обліку батьківських коштів у фонд дошкільного закладу.

 

Відповідальний за використання батьківських внесків на потреби дошкільного закладу  - член батьківського комітету                        _________    Конопльова І.В.

 

 

 

ЗВІТ

 

про надходження та використання благодійних батьківських внесків

на потреби дошкільного закладу №145 за  липень - вересень  2020 року

 

залишок коштів з 2 кварталу:  2067,80 грн.

надійшло у 3 кварталі :  6300,00 грн.

разом  за 3 квартал : 8367,80  грн.

 

Найменування товару, послуг

Всього

1

мийні засоби:

порошок пральний, синька

37,00; 37,00; 500,00; 120,00; 302,00

 

996,00  грн.

2

господарчі товари:

- шланг для поливу 50м. – 1250,00

- кріплення для умивальника на пральні – 25,00

- умивальник на пральню – 370,00

- перчатки господарські для двірника 5*18,00 – 90,00

- розетка для встановлення нової пральної машини – 35,00

- трійник для встановлення пральної машини – 160,00

- запасні частини для налагодження поливної системи, з єднання, крани – 80,00

- грунт для насадки нових рослин – 13,00

- засіб для миття скла – 57,00

- захисна маска для обличчя під час косіння трави – 24,00

- хомут на водопровідну трубу – 24,00

- фарба валик, малярна стрічка для фарбування сходів  на 2-й поверх – 226,00

- ручка на центральні двері – 110,00

- ізоляційна стрічка ПВХ – 38,00

- сигналізація на рух – 215,00

- голка 40см., ф.35 кант. – 200,00

 

 

 

 

 

 

2982,00

3

канцтовари :

- зошити для медичних карточок на дітей в медичний кабінет – 109,00

- файли для документів – 100,00

 

 

 

209,00 грн.

4

послуги:

- ремонт професійної пральної машини – 3500,00

- доставка рідкого мила 50 літрів  - 150,00

- зарядка картриджа, заміна барабана на принтері – 280,00

 

 

3930,00 грн.

 

 

 

Всього надійшло за 3 квартал : 8367,80 грн.

Витрачено у 3 кварталі : 8117,00 грн.

Залишок на 4 квартал: 250,80 грн.

 

Усі уточнені записи надходжень і витрат помісячно ведуться  у журналі обліку батьківських коштів у фонд дошкільного закладу.

 

Відповідальний за використання батьківських внесків на потреби дошкільного закладу  - член батьківського комітету                        _________    Конопльова І.В.

 

 

 

ЗВІТ

 

про надходження та використання благодійних батьківських внесків

на потреби дошкільного закладу №145 за  квітень - червень 2020 року

 

залишок коштів з 1 кварталу:  3713,80 грн.

надійшло у 2 кварталі :  2460,00 грн.

разом надійшло за 2 квартал : 6173,80  грн.

 

 

Найменування товару, послуг

Всього

1

господарчі товари:

- фарба кольорова для фарбування лавочок (вулиця), перил – 486,00

- емаль для вхідних дверей, 2 банки – 114,00

- ущільнювач для вхідних дверей – 60,00

- ручка на вхідні двері зі сторони Дніпра  - 105,00

- леска для газонокосарки – 31,00

- батарейки пальчикові на безконтактні термометри 8 комплектів *25,00 – 200,00

- пісок для дитячих пісочниць 5 тонн – 1400,00

- покришка, камера для ремонту тачки – 180,00

 

 

 

 

2576,00  грн.

2

послуги :

- доставка дезінфікуючих засобів на період карантину – 150,00

- загрузка піску в пісочниці 6 шт., 5 тонн – 500,00

- дефектні акти на списання електроприладів (овочерізка, вологоповітрювач, пральна машина, вентилятор) – 330,00

- визов майстра для огляду машини пральної – 150,00

- оплата поливної води за поливний сезон зелених насаджень – 400,00

 

 

 

1530,00 грн.

 

 

Всього надійшло за 2 квартал : 6173,80 грн.

Витрачено у 2 кварталі : 4106,00 грн.

Залишок на 3 квартал: 2067,80 грн.

 

Усі уточнені записи надходжень і витрат помісячно ведуться  у журналі обліку батьківських коштів у фонд дошкільного закладу.

 

Відповідальний за використання батьківських внесків на потреби дошкільного закладу  - член батьківського комітету                        _________     Гейко С.Ю.

 

 

 

ЗВІТ

 

про надходження та використання благодійних батьківських внесків

на потреби дошкільного закладу №145 за  січень - березень  2020 року

 

залишок коштів з грудня 2019 року:  2129,30 грн.

надійшло у 1 кварталі :  5850,00 грн.

разом  за 1 квартал : 7979,30  грн.

 

Найменування товару, послуг

Всього

1

мийні засоби:

порошок пральний, синька, білизна

165,00;  74,50; 215,00;156,00

 

610,50  грн.

2

господарчі товари:

- засувка на дверний замок в туалет загального користування – 57,00

- мітла для прибирання території – 80,00

- пензлі малярні – 43,00

- кошма ( полотно для гасіння пожежі), знаки – вказівники «вогнегасник» - 735,00

- бочка пластикова для розведення дезінфікуючого засобу, 40 літрів – 283,00

- канат для фізкультурних занять – 190,00

- клеєвий пістолет – 135,00

- розетки для заміни старих пожежонебезпечних – 288,00

- лампи звичайні в службові приміщення  - 66,00

- стартер на лампи  денного освітлення – 12,00

- лампи в приміщення (економ) 4 шт. – 154,00

- лампи денного освітлення  в коридор 7 шт. – 210,00

- засіб для миття вікон 4 шт. – 120,00

 

 

 

 

2373,00  грн.

3

канцтовари :

- література в метод.кабінет, наочні посібники для дітей

111,00; 120,00; 200,00; 460,00

-канцтовари (папки, файли) в методичний кабінет – 76,00

- ксерокс бланків великого розміру – 42,00

 

 

1009,00 грн.

4

послуги:

- ремонт швейної машини – 70,00

- оплата сайту «Дошкілля» - 120,00

- документація пожежна – 83,00

 

273,00 грн.

 

 

Всього надійшло за 1 квартал : 7979,30 грн.

Витрачено у 1 кварталі : 4265,50 грн.

Залишок на 2 квартал: 3713,80 грн.

 

Усі уточнені записи надходжень і витрат помісячно ведуться  у журналі обліку батьківських коштів у фонд дошкільного закладу.

 

Відповідальний за використання батьківських внесків на потреби дошкільного закладу  - член батьківського комітету                        _________     Гейко С.Ю.


 

 


1
2