Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №145 Дніпровської міської ради

 

Навчальний процес

 

 

 

 

 

Робота в закладі спрямована за наступними напрямками:

 

- створення належної матеріальної бази для фізичного виховання (фізкультурна зала, спортивний майданчик) використання різноманітного фізкультурного обладнання; доцільне його розміщення та забезпечення вільного доступу дітей до нього;

організація та проведення різних форм фізкультурно-оздоровчої роботи з урахуванням стану здоров'я, самопочуття, індивідуальних особливостей, рівня фізичного розвитку та підготовленості кожної дитини, загальних умов дошкільного закладу та його окремих груп, особливостей виховання в сім'ї;

- активне використання різних форм, методів, засобів фізичного виховання, які  сприяють оптимізації рухового режиму в дошкільному навчальному закладі в літній період;

 

- налагоджена взаємодія педагогів, медичного працівника і батьків щодо збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей дошкільного віку;

- проведення психопрофілактичної роботи: застосування сміхотерапії, казкотерапії, музикотерапії, кольоротерапії, вправ на розслаблення;

- формування валеологічного світогляду та мотивації здорового способу життя з раннього віку, ознайомлення із правилами безпеки життєдіяльності та їх популяризація серед дітей та батьківської громадськості.

 

Дотримання працівниками закладу ряду важливих чинників від яких залежить ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі у літній період:

 

 - дотримання належного рухового режиму життєдіяльності дітей;

- доцільне комплексне використання основних засобів фізичного виховання (фізичні вправи - гімнастика, ігри, елементи спорту і туризму; оздоровчі сили природи - повітря, сонце, вода; гігієнічні фактори - режим харчування, занять і відпочинку, гігієна одягу, взуття, обладнання та ін.);

 - раціональне застосування в освітньому процесі різних організаційних форм:

- заняття з фізичної культури;

- фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультхвилинка, фізкультпауза, загартувальні процедури);

- форми організації рухової активності у повсякденному житті (заняття фізичними вправами на прогулянках, фізкультурні свята і розваги, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, дні та тижні здоров'я, індивідуальна робота з фізичного виховання).

- проведення фізкультурних свят, змагань, естафет.

 - дотримання розпорядку дня, збалансоване, збагачене вітамінами харчування та раціональний питний режим для дітей різних вікових категорій;

- організацію фізкультурних занять та інших форм роботи із фізичного виховання дошкільників на свіжому повітрі;

- проведення загартувальних процедур із дотриманням санітарно-гігієнічних норм;

- активізація просвітницької роботи з батьками щодо охорони здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей у літній період.

 

 

Під час проведення занять на свіжому повітрі  використовуються  вправи, спрямовані на розвиток витривалості, зокрема: біг, стрибки, рухливі та спортивні ігри, естафети. Ці вправи сприяють розширенню функціональних можливостей серцево-судинної та дихальної систем, удосконаленню діяльності центральної нервової системи, а отже сприяють загальному зміцненню здоров'я та збільшенню працездатності організму.

Варто зауважити, що у занадто спекотливу погоду, навпаки,  передбачаються  для дітей більш спокійні види рухової діяльності.

Розпорядок дня у літній період - доцільний орієнтовний розподіл часу у життєдіяльності дітей із врахуванням чергувань фізичних, психічних навантажень та відпочинку, різних видів дитячої активності, максимального перебування на свіжому повітрі, тривалості сну для дітей певного віку.

 

Дотримання зазначених вимог до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі у літній період, ефективне використання погодних умов та природних чинників дає змогу створити необхідні умови для збереження, зміцнення, відновлення здоров'я та гармонійного фізичного розвитку дітей раннього і дошкільного віку в нашому дошкільному закладі.