Самарський район. ДНЗ № 145

   

Звіт завідувача закладу

 

 

 

 

З В І Т

Завідувача Сторчієнко С.В. «Дошкільний навчальний заклад(ясла – садок) № 145»

 ДМР загального розвитку з питань статутної діяльності

 у 2014 – 2015 навчальному році

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 145 розпочав функціонування у 1981 році. У грудні поточного року відзначив 34 річницю свого заснування. Групові приміщення забезпечені меблями ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організоване з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створено всі умови, обладнанні спеціальні приміщення:

-                     Музична, спортивна зала;

-                     Методичний кабінет;

-                     Медичний блок;

-                     Прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

-                     Спортивний майданчик.

 

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 110 місць для дітей від 2 до 6 років ( 7 років). Групи комплектувались  у вересні за направленням районного відділу освіти згідно електронної реєстрації.

2014   - 2015 навчальний рік укомплектовано 6 вікових груп:

-                     2 групи для дітей раннього віку;

-                     4 груп для дітей дошкільного віку.

Цього року відвідувало 178 дітей, з них:

-                     Раннього віку – 53 дитини;

-                     Дошкільного віку – 123 дитини.

У вересні 2015 року прийнято – 53 дитини.

Континент батьків соціально благополучний, переважають діти з сімей робочих, підприємців, службовців, не працюючих.

Навчально – виховний процес у дошкільному закладі забезпечують – 37 працівників:

-                     Молодшого обслуговуючого персоналу;

-                     1 медичний працівник

-                     Педагогів, у тому числі:

- вихователь – методист;

-                     Практичний психолог;

-                     Музичний керівник;

-                     Інструктор з фізичної культури;

-                     11 вихователів.

З них  6 мають повну вищу освіту, 11 – базову освіту. Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями:

-                     Вища категорія – 5;

-                     I категорія – 1;

-                     Педагогічне звання вихователь – методист – 2;

-                     Спеціаліст – 8.

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення  про атестацію педагогічних працівників станом на 01.05.2015 року у закладі на вакансії 1 ставка вихователя, працюють за сумісництвом 3 педагога. Адміністрація створює належні умови для плідної роботи. Робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

Пріоритетними напрямами роботи колективу у 2014 – 2015 навчальному році вважати:

-                     Удосконалення професійної компетентності педагогів;

-                     Впровадження в освітній процес новітніх технологій виховання та навчання;

-                     Створення сприятливих умов для гармонійного розвитку дітей;

-                     Формування у дитини здорового способу життя, забезпечення її прав на здобуття якісної дошкільної освіти.

 

Пріоритетні завдання у 2014 – 2015 навчальному році:

1.                Продовжити роботу над обласним науково - методичним проектом «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»;

2.                Створити сприятливі та безпечні умови для особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей, шляхом впровадження та дотримання державного освітнього стандарту.

3.                Сприяти інтелектуальному емоційно – ціннісному та креативному розвитку дитини шляхом впровадження LEGO – технологій в навчально – виховний процес у дошкільному закладі;

4.                Забезпечити максимальне використання виховного потенціалу педагогів і родини як основних партнерів у психолого – педагогічній взаємодії в інтересах кожної дитини.

 

Реалізуючи завдання обласної науково – методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» дошкільний заклад упродовж навчального року працював над V (підсумковим) етапом проблеми. Це сприяло:

-                     Проведенню діагностики динаміки розвитку професійної компетентності педагогічних працівників  закладу в умовах роботи над проектом;

-                     Вивчення передового досвіду  з проблеми креативної освіти.

Формування позитивних мотивів засвоєння педагогічним колективом означеної проблеми відбувалося через самоосвіту, методичні об’єднання, методичну службу ДНЗ.

Спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компонента визначали і вимоги до особистості і професійної компетентності педагогів, об’єднання зусиль педагогічного та обслуговуючого персоналу.

Психологічна служба дошкільного закладу сприяла підвищенню психологічної культури і професійної компетентності вихователів, підготовці до запровадження інноваційних технологій розвитку творчих здібностей вихованців.

Продовжуючи свою діяльність в проекті  «Сприяння освіти», організованому благодійним фондом «LEGO – FOUNDATION», педагоги дошкільного закладу облаштували і вдосконалили інтер’єр “LEGO – студії». Організована та налагоджена  робота гуртка. У 2015 році цей фонд подарував закладу ще 12 наборів конструктора, який було розподілено по групам і використовується учасниками навчально – виховного процесу, як на заняттях так і під час ігрової діяльності.

 

Створюючи розвивальне середовище педагоги дотримуються принципів безпечності, раціональності, динамічності, активності, комфортності, позитивно – емоційного навантаження.

Робота педагогічного і медичного персоналу спрямовується на створення травмо безпечного середовища в ДНЗ, забезпечення контролю за життям і здоров’ям дітей. Формуванню у них відповідних знань та навичок з основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки. З означеного питання проведена консультація для педагогів «Забезпечення достатнього рівня компетентності дошкільників для безпечного перебування в навколишньому світі». Двічі на рік проводяться «Тижні безпеки» Динаміка травмувань дітей у побуті:

-                     2012 рік – 11;

-                     2013 рік – 4;

-                     2014 рік, початок 2015 р. - 3

Велика увага в дошкільному закладі приділялась фізичному розвиткові, а саме активізації рухової діяльності дітей. Протягом року з дітьми відповідно до їх вікових можливостей проводились:

-                     Ранкова гімнастика,

-                     Заняття з фізичної культури,

-                     Фізкультурні комплекси на свіжому повітрі,

-                     Фізкультурні хвилинки,

-                     Рухливі та спортивні ігри,

-                     Дні здоров’я,

-                     Спортивні свята,

-                     Розваги.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж подальшого життя. Практичний психолог організовує вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання, комплексні та тематичні перевірки дали змогу виявити рівень засвоєння дітьми програми.

Аналіз результатів показав що більшість дітей мають високий рівень розвитку інтелектуальної готовності (71,6%). Стан розвитку вольової готовності до навчання в школі мають середній рівень (64,1%). Деякі з них не вміють працювати за інструкцією, за зразком. Більшість дітей переважно налаштовані позитивно до майбутнього процесу навчання (84%). Таким чином, діти старшої групи дошкільного закладу переважно готові до майбутнього навчання у школі.

 

Безпосереднє керівництво ДНЗ №145 протягом року здійснює завідувач управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу, річних завдань:

-                     Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;складання бюджетного запиту на 2016 рік;

-                     Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку, обліку дітей в мікрорайоні;

-                     Робота над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу;

-                     Організація роботи зі зверненням громадян;

-                     Організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо;

-                     Організація роботи з батьками з метою залучення їх до управління закладом;

-                     Організація повноцінного та якісного харчування дітей.

 

Організація харчування дітей ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей. У ДНЗ працює м/сестра з дієтичного харчування дітей суворо дотримуються санітарно – гігієнічні вимоги до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень СЕС.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

-                     діти з багатодітних сімей (сплачують 50% від вартості харчування)

-                     діти з малозабезпечених сімей (на 100% звільняються від сплати за харчування)

-                     діти, батьки яких є учасниками, або загиблими в АТО (на 100% звільняються від сплати за харчування)

Дітям за показниками здоров’я організовується дієтичне харчування.

 

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом і забезпечується місцевим бюджетом. Фінансово – господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим районною радою. У звітному році за кошти місцевого бюджету утримувались енергоносії: енергопостачання, водопостачання, водовідведення, опалення. Виконано заміри опору ізоляції електропроводки та металевого зв’язку корпусів, перезарядку вогнегасників, промивку системи опалення.

         Не можна обійти увагою велику батьківську допомогу до осучаснення предметно – просторового середовища закладу, оснащення педагогічного процесу, ремонту  приміщень, придбання необхідних меблів.

         У 2014 – 2015 навчальному році батьками за додаткові надходження коштів для дошкільного закладу придбано:

Водонагрівачі: 1 шт. – 1 089 грн.

                          2шт.  по 1 600 грн. – 3 200грн.

 

Двері вхідні металеві  – 980 грн.

Двері міжкімнатні – 3 шт. по 360 грн. – 1 080 грн.

Світильники растрові – 4 шт. по 199 грн. – 796 грн.

Умивальники: 1шт. – 650  грн.

                          1 шт. – 420 грн.

Лінолеум  28,1 кв.м.  по 122 грн. – 3 428 грн.                      Для ремонту      

Гіпсокартон 12 шт.  по 65 грн. – 780 грн.                              медичного блоку 

Шпалери для стін, стелі: 4 шт. по 240 грн. – 960 грн.       

                                           3 шт. по 140 грн. – 420 грн.

                                         6 шт. по 180грн. – 1 080 грн.

                                         8 шт. по 65 грн. – 520 грн.

Клей для шпалер  4 шт.  по 45 грн.– 180 грн.

Шафа медична – 480 грн.

Шафа для одягу – 800 грн.

Стіл письмовий – 950 грн.

Шафа канцелярська – 2 шт. по 450 грн. – 900 грн.

                                    1 шт.  – 480 грн.

Розкладачка дитяча 4 шт. по 300 грн.  – 1 200 грн.

Ігрові меблі «Перукарня»: 1 шт. 750 грн.

                                            1 шт. 1 050 грн.

Стіл виробничий на харчоблок – 800 грн.

Шафа навісна кухонна: 1 шт. – 660 грн.

                                       1 шт. – 1 200 грн.

Тумба кухонна 2 шт. по 670 грн. – 1340 грн.

Дід Мороз  (іграшка крупно габаритна) – 398 грн.

Сніговик – 199 грн.

Ялинка синтетична  (1, 20 м.) – 335

                                  (90 см.)  3 шт.  по 192 грн. – 576 грн.

Усього    27 701, 00 грн.

         Усі матеріальні цінності, придбані у вигляді благодійної допомоги, комісією дошкільного закладу з оприбуткування,  ставляться на бухгалтерський облік.

Зусиллями батьків дошкільний заклад  достатньо забезпечено мийними засобами, дрібним інвентарем, канцтоварами, наочністю, іграшками та розвиваючими іграшками для дітей.

Аналізуючи роботу в дошкільному навчальному закладі можна зробити висновок, що в дошкільному закладі створені сприятливі умови  для забезпечення якісної і доступної дошкільної освіти.

 

 

Звіт керівника дошкільного навчального закладу № 145 Сторчієнко С.В. про фінансову діяльність за 2015 - 2016 навчальний рік.

 

 

 

 

№ п/п

Назва предмета закупівлі, товарів, робіт, послуг

Один, виміру

Сума коштів

За бюджетні кош 111

За батьківські копии

1.

Плита електрична виробнича 4х конф. з духовкою

2 шт.

26100.00

 

2.

Холодильник   «Атлант»   МХМ 2819-95

1 ПІТ.

9100.00

 

3.

Диски тер очні для овочерізки

2 піт.

1980.00

 

4.

Каструля алюмінієва 30 літрів

2 шт.

1640.00

 

5.

Каструля з нержав.сталі 30 літрів

2 шт.

2750.00

 

6.

Каструля з нерж. сталі 40 літрів

, 2 шт.

3500.00

 

7.

Лічильник холодної води М-3

1 шт.

1500.00

 

8.

Ліжко дитяче (1 мол.група)

25 шт.

18675.00

 

9.

Стілець дитячий (музична зала)

40 шт.

6438.00

 

10.

Матрац дитячий (1 мол. група)

ЗО шт.

5820.00

 

11.

Комплект постільної білизни

30 ком

7950.00

 

12.

Водонагрівач КЛІЗМ) УМР - 50 (1 мол.,2 мол., старша групи)

3 шт.

6270.00

 

13.

Контейнер для сміття

1 шт.

6000.00

 

14.

Вікна металопластикові VI)8 з відкосами (Імол., 2 мол. групи)

8 шт.

65178.00

 

15.

Вікна металопластикові (1 мол., 2 мол., сер.а групи)

4 шт.

 

15800.00

16.

Вікно металопластикове (старша група)

1 шт.

 

2000.00

17.

Двері  вхідні  металеві  (1   мол. група)

1 шт.

 

2500.00

18.

Лінолеум (спальня 1 мол.група)

32м2

 

3040.00

19.

Шпалери шир.   1   м.  (1  мол., 1 мол.а групи

14

рул.

 

3920.00

20.

Шпалери шир. 0.5 м. (1 мол., 1 мол.а групи)

10 рул.

 

600.00

21.

Стіл для роздачі їжі (1 мол.,    1 мол Л 2 мол., сер. групи)

4 шт.

 

1940.00

22.

Стіл      приставний   до   мийки (1 мол., 2 мол. групи)

2 шт.

 

1250.00

23.

Стіл письмовий (1 мол. група)

1 шт.

 

450.00

24.

Стіл журнальний скляний (музична зала)

1 шт.

 

500.00

25.

Шафа для посуду (1 мол., 1 мол.'1, сер. групи)

3 шт.

 

2500.00

26.

Шафа господарська (1 мол., 1 мол Л сер., старша групи)

4 шт.

 

2880.00

27.

Шафа для пед. посібників

1 шт.

 

1700.00

28.

Праска «Філіііс» (пральня)

1 шт.

 

800.00

29.

Пилосос «Самсунг»

2 шт.

 

1632.00

ЗО.

Опромінював бактерицидний

2 шт.

 

2200.00

31.

Відро з нерж. Сталі (1 мол. група)

1 шт.

 

250.00

32.

Виделка десертна (1 мол., 1 мол.а)

22 шт.

 

110.00

33.

Ложка десертна (і мол., 1 мол.а)

80 шт.

 

400.00

34.

Ложка столова (1 мол., 1 мол.а)

40 шт.

 

200.00

35.

Ложка чайна (1 мол., 1 мол.а)

84 шт.

 

252.00

36.

Мийні засоби: порошок пральний, сода кальцинована, мило господарське, мийні, чистячи, дезінфікуючі засоби, мило туалетне, папір туалетний, тощо (детально розписано в квартальних звітах і в журналі обліку)

 

 

4024.72

37.

Господарські товари: інвентар на харчоблок, лезо для косарки, змішувачі води, тени на бак для кип'ятіння води, замки, втулки для замків, лопати, граблі, мітла, віники, мішки для сміття, тощо (детально розписано в квартальних звітах і в журналі обліку)

 

 

4474.25

38.

Канцтовари, ремонт ксерокса, комп'ютера, поповнення рахунку інтерн ста, журнали обліку, тощо (детально розписано в квартальних звітах і в журналі обліку)

 

 

3390.95

39.

Медикаменти , шпателя, печатки, маски разові, вата (детально розписано в квартальних звітах і в журналі обліку)

 

 

438.00

40.

Заміна і ремонт каналізаційної системи + матеріали, чистка каналізаційних колодязів (детально розписано в квартальних звітах і в журналі обліку)

 

 

4657.00

 

41.

Електротовари: лампочки, перехідники, дрот електричний, стартери, розетки, вимикачі (детально розписано в квартальних звітах і в журналі обліку)

 

 

1131.50    "

 

42.

Для малярних робіт: фарба емаль,шпателі, шпаклівка, піна монтажна, розчинник

 

 

385.00

 

                   

 

Разом витрачено за 2015 - 2016 навчальний рік: Бюджетних коштів    - 162 тис. 901 грн. Батьківських коштів   - 63 тис. 425 грн.

 

 

 

 

 

Завдячуючи батькам дошкільний навчальний заклад забезпечено іграшками, посібниками, дидактичним матеріалом.

 

 

Завідувач


 

Сторчієнко С.В.

 

 

 

Звіт керівника дошкільного навчального закладу № 145 Сторчієнко С.В. про фінансову діяльність за 2016 – 2017 навчальний рік

 

№ п/п

Назва предмету закупівлі товарів, робіт. послуг

Одиниця

виміру

Сума коштів

За бюджетні кошти

За батьківські кошти

1

Вікна металопластикові

21шт.

120 000,00

 

2

Холодильник з морозильною камерою

1 шт.

17 319,00

 

3

Картоплечистка

1 шт.

18 900,00

 

4

Іграшки

61 шт.

10 000,00

 

5

Медикаменти

17 шт.

1 037, 09

 

6

Господарчі товари: тази, відра, підноси

24 шт.

3 018,60

 

7

Шафа для роздягання (ст.. гр..)

1 шт.

 

1 670,00

8

Стільчик «Мишка» (І мол. гр..)

1 шт.

 

155, 00

9

Стіл для ігор з піском і водою (І мол. гр..)

1 шт.

 

499,00

10

Стіл ігровий «Магазин» » (І мол. гр..)

1 шт.

 

859,00

11

Стіл роздаточний

1 шт.

 

750,00

12

Тумба кухонна

1 шт.

 

400,00

13

Диван ігровий дитячий»          (І мол. гр..)

1 шт.

 

800,00

14

Крісло дитяче» (І мол. гр..)

2 шт.

 

750,00

15

Диван ігровий дитячий»          (І «а» мол. гр..)

1 шт.

 

1 100,00

16

Крісло дитяче» (І  «а» мол. гр.)

2 шт.

 

900,00

17

Шафа  для роздягання в Лего - студію

1 шт.

 

800,00

18

Диван ігровий дитячий»          (ІІ мол. гр..)

1 шт.

 

1 500,00

19

Крісло ігрове дитяче» (ІІ мол. гр.)

2 шт.

 

1 300,00

20

Комод в музичну залу

Вітрина в музичну залу

Шафа в музичну залу    стінка

Полка в музичну залу

1 шт.

 

 

7 037,00

21

1 шт.

22

1 шт.

23

1 шт.

24

Телевізор в музичну залу

1 шт.

 

6 800,00

25

Пилосос (І мол. гр..)

1 шт.

 

2 399,00

 

 

Назва предмету закупівлі товарів, робіт. послуг

За батьківські кошти

 

26

Мийні засоби на пральню, харчоблок, інші приміщення: пральний порошок, сода кальцинована, засоби для чищення,«Білизна»,засіб для скла,мило господарське,

мило туалетне,синька.

 

4 601,00

27

Господарчі товари: термометри в холодильники (4 шт.),

рукавички гумові. Шкребки металеві, мочалки, дошки для розробки продуктів, швабра, лопата штикова, граблі,клейонка медична, відра пластикові, ,  замки врізні (2 шт.) шланг поливний (20 м.)

2 440,00

28

Медикаменти: стериліум, шприци необхідні медпрепарати

412,02

29

Канцелярські товари:: папір офісний, зошити, обкладинки, набір друкований для прикрашання музичної зали до 8 березня, випускного ранку, демонстраційний матеріал до  музичних занять, бракеражні журнали, демонстраційний матеріал для дітей в методичний кабінет, дидактичні посібники для дітей, папки з зажимами,  папір дизайнерський для прикрашання ДНЗ до  пасхальних свят, методична література, таблички на двері, заміна магнітного валу,  фото барабану, заправка картриджа, поповнення рахунку інтернету, бланки меню – розкладок.

 

4 294,12

30

Прикрашання музичної зали до Нового року: шифонова тканина на центральну стіну 15 м,  палички для кульок, намисто на ялинку,, дзвіночки, стрічка декоративна, пряжа акрилова для виготовлення кульок, синтепон для декорації

1 409,50

31

Електротовари: лампочки накалювання, лампочки енергозберігаючі,, лампи денного освітлення, коробка, пакетник, розетки, світлодіодна стрічка, блок,  припай,плафони для бра в коридор

1 410,00

32

Будівельні матеріали для ремонту коридору і музичної зали:

шпалери (33 рулони), фарба, лак паркетний, плінтус дерев’яний, шпаклівка, грунтівка, малярна стрічка, пензлі, леза для канцелярського ножа,  клей для шпалер, комлект для плінтусів, цемент.

3 533,10

33

Підписка на журнали «Рятівник», «Безпека Придніпров’я»

356,00

34

Пісок 6 м. куб., + доставка + заповнення пісочниць + лабораторний аналіз.

1 400,00

35

Пісочниця на майданчик І «а» молодшої групи

2 000,00

36

Послуги:

-         Ремонт бойлерного вузла в підвалі – 3 000,00 грн.

-         Виготовлення нової печатки, штампа ДНЗ – 665,00 грн.;

-         Державна реєстрація дошкільного закладу – 425, 00 грн.;

-         Ремонт холодильника для м’ясних продуктів на харчоблоці – 2 000, 00 грн.;

-         Установка нового холодильника на харчоблоці (робота, кабель, розетка, заземлення) – 280, 00 грн.;

-         Установка нової картоплечистки (робота, матеріал для підводу води, каналізації, електрики) – 500,00 грн.;

-         Чистка каналізації, каналізаційних колодязів;

-         Виклик майстра по ремонту пральної машини – 100,00

-         Заміна 2 – х тенів на пральній машині – 750,00

 

 

 

 

 

 

 

5 420,00

 

Бюджетні кошти:   170 000, 00 грн.

Батьківські кошти:  54 995,00 грн.

 

 

Завідувач ДНЗ № 145                 Сторчієнко С.В.